پکیج آموزشی
پکیج آموزشی
. آموزش تمامی ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی از بدو تاسیس تا بستن حساب های موفت و دائم . آموزش لیست حقوق و دستمزد . آموزش وارد کردن و ارسال اطلاعات لیست حقوق و دستمزد به سامانه تامین اجتماعی و دارایی . آموزش جامع مالیات بر ارزش افزوده و گزارشات فصلی ماده 169 قانون مالیات مستقیم و... . آموزش جامع تهیه و وترد کردن اطلاعات و نحوه ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای شرکتهای بازرگانی
درجه بندی نشده تومان۱۵۰.۰۰۰ افزودن به سبد خرید