نگهداری اطلاعات : نگهداری اطلاعات کامل پرسنل از جمله اطلاعات فردی و شغلی با تعداد کدینگ مورد نظر کاربر همراه با ذخیره سوابق پرسنل از جمله پایه حقوق و مزایا ؛ مرخصی ؛وام ؛  سنوات ؛ پس انداز ؛ مساعده  و….     

انجام کامل عملیات اداری و پرسنلی: طراحی فرمهای کارگزینی و اداری از جمله: اطلاعات احکام، مرخصی، ماموریت، تشویق، توبیخ و … . نگهداری و گزارشگیری سوابق پرسنلی مانند: سوابق تحصیلی، آموزشی، استخدامی، احکام قبلی و فعلی و همچنین امکان محاسبه و گزارشگیری برگه تسویه حساب کارکنان، قابلیت اجرای طبقه بندی مشاغل و تغییر در وضعیت پرداختی کارکنان طبق فرمولهای سالیانه و سیستم رتبه و پایه.

انجام کامل عملیات پرداخت حقوق و دستمزد: تهیه فیشهای حقوقی ماهیانه هر پرسنل براساس فرم تدوین شده با فرمت دلخواه موسسه و یا فرم استاندارد. لیست بیمه، مالیات و حقوق پرسنل براساس فرمهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هر فرم دلخواه تعریف شده. همچنین تهیه فایل ماهانه لیست حقوق بر روی فلاپی دیسک جهت ارائه به بانکها یا سازمان تامین اجتماعی.

بعلاوه امکان تهیه فایل پرداخت حقوق ماهانه کارکنان از طریق بانکها ( بر روی فلاپی دیسک ) نیز وجود دارد.

تهیه لیست حقوقی و لیست مزایا براساس شماره پرسنل، مرکز هزینه، محل پرداخت و قسمت و پردازش اطلاعات انواع پس انداز و وام و تهیه گزارش وضعیت پس اندازها و وام و همچنین تهیه لیست خالص پرداختهای ماهانه، انباشته حقوق و مجموع دریافتها از ابتدای سال و لیست بن کالای اساسی و ذخیره سنوات خدمت پرسنل نیز از امکانات این برنامه است.

امکان تعریف و تغییر موازین قانونی مانند: محل کار، اضافه کاری، نوبتکاری و شبکاری، ناهاری، حق اولاد، مسکن و خواروبار، بیمه، جدول مالیاتی ، عیدی و … توسط موسسه و تعریف و تهیه گزارش بصورت کاملا” پارامتریک، تعریف و تغییر پارامترهای موسسه مانند: محل کار، مرکز هزینه، قسمت، رده سازمانی، محل پرداخت، مدرک تحصیلی، مزایا، اضافات سایر و کسورات سایر و تعریف فرم اسناد حسابداری در برنامه وجود دارد.

کنترل و اصلاح عملیات: در برنامه پرسنلی، حقوق و دستمزد امکان کنترل تخصیص یا عدم تخصیص مساعده، محاسبه و اصلاح اطلاعات عیدی، کنترل کسر یا عدم کسر قسط وام و دریافت و پرداخت اقساط تعاونی ها وجود دارد.. چنانچه در اثر مشکلات محیطی از جمله قطعی برق در اطلاعات برنامه مشکلاتی ایجاد شود با استفاده از قابلیت اصلاح اطلاعات امکان اصلاح فایلهای قابل برگشت در برنامه پیش بینی شده است.

تسهیلات: امکان و صدور اسناد با قابلیت اتصال ( Link ) برنامه حسابداری. همچنین امکان ایجاد شرکت های مختلف روی یک کامپیوتر به صورت کاملا مستقل نیز وجود دارد.

حفظ و ایمنی اطلاعات:وجود رمزهای ورود و سطوح دسترسی به اطلاعات و همچنین تهیه نسخه پشتیبانی و امکان استفاده از برنامه فقط با وجود قفل سخت افزاری آن از موارد پیش بینی شده جهت ایمنی اطلاعات است.

سایر امکانات: امکان ارتباط با انواع دستگاههای کارت ساعت زنی و استفاده از دفتر تلفن وهرنوع چاپگر؛ استفاده از عکس پرسنل و  … از سایر امکانات این برنامه می باشد.

  • تک کاربر: ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال
  • شبکه (۱۰ کاربر): ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال