در قالب سیستم بهم پیوسته و Online

Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست:

– نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری ودسته بندی مسیرها.

– انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری و انبارداری. اسناد موقت و دایم

– کنترل موجودیهای انبار برای تعداد نامحدود انبار. نگهداری اطلاعات ارسال کالاهای فاکتور

– دفتر چک کامل همراه با ضمایم چک و انتقال اطلاعات چک ها بین شاخه های مختلف برنامه

– گزارشات متنوع حسابداری، انبارداری، خرید، فروش، گزارشات آماری و دفترچک همراه با امکان انواع جستجو، تعریف فیلدها توسط کاربر.

– دفتر تلفن، سررسید هوشمند، ماشین حساب

بعلاوه:

انجام مراحل تولید محصول و عملیات اتوماتیک حسابداری و انبار:

در Cyber Account صنعتی امکان تعریف فرمول مواد تشکیل دهنده محصول(B.O.M) به تعداد نامحدود و از انبارهای مختلف وجود دارد و با تولید محصول کلیه عملیات حسابداری تولید و انبارداری محصول و مواد بطور اتوماتیک توسط حسابگرصنعتیWin انجام می گیرد.

محاسبه قیمت تمام شده:

در  Cyber Account صنعتی امـکان تعـریف و تسـهیم هزینه های مستــقـیم و هزینه های سربار و محاسبه قیمت تمام شده محصول همراه با اعمال قیمت تمام شده جدید نیز وجود دارد.

یک محصول در Cyber Account صنعتی می تواند بصورت ترکیبی از مواد و محصول نیمه ساخته که آنها نیز به نوبه خود از محصولات نیمه ساخته دیگر تشکیل شده اند تعریف شود.

همچـنین در مرحـله محـاسبه قیـمت تـمام شـده کـالای در جــریان ساخت با فرمول بندی های مختلف قابل تعریف است و قیمت تمام شده می تواند بصورت مرحله ای و چندین بار طی یک دوره مالی محاسبه گردد. گزارش محاسبه قیمت تمام شده محصولات نیز بصورت جزئی برای هر محصول به تفکیک عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده قابل تهیه است.

محاسبه حقوق کارمزدی و هزینه های ثابت:

Cyber Account صنعتی حقوق کارمزدی کارکنان واحد تولیدی را با یک بار معرفی بصورت اتوماتیک محاسبه می نماید.

امکان تجزیه مواد به چند کالای جدید همراه با تعیین نرخ تمام شده ویا نرخ پایه (بازار) برای محصولات.

برنامه ریزی مواد جهت تولید:

Cyber Account صنعتی با گزارشات متنوع مواد مورد نیاز جهت تولید، سقف تولید براساس مواد موجود در انبار، همچنین نقطه و میزان سفارش مواد مورد نیاز را تعیین می کند.

دوره های مالی و شرکت های متعدد مستقل: Cyber Account   صنعتی با قابلیت نصب به تعداد نامحدود می تواند اطلاعات موسسات مختلف را بصورت مجزا روی یک کامپیوتر یا یک شبکه نگهدارد. همچنین امکان استفاده از دوره های مالی مختلف به نحوی که هر لحظه اطلاعات سالهای قبل نیز قابل دسترسی باشد، وجود دارد.

حفظ و ایمنی اطلاعات:  Cyber Account  صنعتی با قفل سخت افزاری ارائه می شود و با تعیین سطح دستیابی و رمز ورود، استفاده هر کاربر از برنامه محدود می گردد و دسترسی سایرین به اطلاعات بدون رمز ورود غیر ممکن است. همچنین علاوه بر تهیه و نگهداری نسخه پشتیبانی بصورت اتوماتیک، امکان تهیه پشتیبانی از اطلاعات وجود دارد.

سایر امکانات: سیستم چند ارزی، ماشین حساب، دفتر تلفن، سررسید هوشمند و تقویم شمسی و میلادی، ورود اطلاعات به زبان انگلیسی و فارسی، کپی اسناد، ارسال کلیه گزارشات به xml، Excell ازسایر امکانات Cyber Account صنعتی نسخه ۹ است.

  • تک کاربر : ۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
  • شبکه (۱۰ کاربر): ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال