نگهداری اطلاعات :  نگهداری اطلاعات دارایی های ثابت و تهیه پرونده کاملی از اموال موجود از جمله اطلاعات مربوط به نام ، کد، عکس، محل استقرار ، مرکز هزینه و … .

محاسبات استهلاک محاسبه و نگهداری ارزش دفتری و ذخیره استهلاک دارایی های ثابت با قابلیت بررسی و مشاهده محاسبات انجام شده ، امکان طراحی فرمت اسناد حسابداری مورد نظر ، پیش نمایش آنها و سپس تأیید جهت ارسال به نرم افزار  CyberAccount ،  برای صدور اسناد حسابداری مربوط به هریک از دوره ها در مراحل خرید, استهلاک دوره ای طبق بازه های زمانی مورد نظر کاربر (سالانه ، ماهانه ، …) ،انتقال به انبار ، تعمیرات ، فروش و … .

طبقه بندی اطلاعات طبقه بندی و گروهبندی دارایی های ثابت موجود به صورت طبقات دارایی های مختلف همراه با اطلاعات اختصاصی آنها (همانند، املاک و مستغلات ، وسائط نقلیه ، ماشین آلات و…) و همچنین نگهداری اطلاعات اموال در سطوح نامحدود.

نگهداری سایر اطلاعات نگهداری اطلاعات مربوط به جا به جایی ها، عملیات واگذاری، نام گذاری ، مفقودی ها ، پیدا شده ها ، تعمیرات و اجزاء یا قطعات مربوط به اموال .

چاپ بارکد: امکان طراحی و چاپ شماره مربوط به دارایی به صورت بارکد و الصاق آن بر روی دارایی .

 گزارشات متنوع تهیه گزارشات متنوع از جمله گزارش کارت دارایی ها و لیست دارایی ها گزارشات انتقال از یا به. همچنین گزارشات مربوط به محاسبات استهلاک با روش های قانون مالیاتها به صورت (سالانه ، ماهانه و …) و تهیه گزارشات کاملی از وضعیت دارایی های ثابت موجود بر اساس محل استقرار ، مرکز هزینه و … همچنین امکان گزارش گیری به صورت نمودار .

حفظ و ایمنی اطلاعات حفظ و ایمنی اطلاعات برنامه با وجود رمزهای ورود و سطوح مختلف دستیابی به اطلاعات ، امکان مشاهده گزارشی از فعالیت های انجام شده توسط کاربران و همچنین تهیه نسخه پشتیبانی از اطلاعات و امکان استفاده از برنامه فقط با وجود قفل سخت افزاری آن .

سایر امکانات دسترسی به سایر امکانات از جمله استفاده از ماشین حساب ، دفترتلفن ، تقویم شمسی یا میلادی ، ورود اطلاعات به دو زبان فارسی و انگلیسی ، ارسال گزارشات به Excel و مشخص کردن فیلدهای خاص برای ارسال به Excel ، امکان طراحی انواع گزارشات به صورت شخصی با فیلد های دلخواه کاربر .

  • تک کاربر: ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال
  • شبکه (۱۰ کاربر): ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال