حسابداری اموال

نگهداری اطلاعات :  نگهداری اطلاعات دارایی های ثابت و تهیه پرونده کاملی از اموال موجود از جمله اطلاعات مربوط به نام ، کد، عکس، محل استقرار ، مرکز هزینه و … . محاسبات استهلاک : محاسبه و نگهداری ارزش دفتری … ادامه یافت

تفاوت حسابگر نسخه ۹ با حسابگر نسخه ۸

برخی از امکانات حسابگر (Cyber Account) نسخه ۹ نسبت به حسابگر نسخه ۸ امکان تهیه لیست سیاه (Black list) از جاری‌های بدحساب و جلوگیری از گردش جاری بدسابقه. امکان تعیین سقف اعتبار اسناد دریافتی از جاری شخصی و جاری دیگران … ادامه یافت

حسابگر (راهنمای استفاده کنندگان نسخه ۹)

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online نگهداری حسابها: در Cyber Account  تعداد نامحدود حسابهای مشتریان، نمایندگان، بانک ها، هزینه ها، درآمدها، صندوق، اسناد پرداختی و دریافتی و … قابل تعریف و نگهداری است. اطلاعات حسابها در چهارسطح و اطلاعات … ادامه یافت

حسابگر (حسابداری صنعتی نسخه ۹)

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست: – نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری ودسته بندی مسیرها. – انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری … ادامه یافت

حسابگر (حسابداری صنعتی نسخه ۸٫۵)

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست: – نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری. – انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری و انبارداری. – … ادامه یافت

حسابگر (راهنمای استفاده کنندگان نسخه ۸٫۵)

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online نگهداری حسابها: در Cyber Account تعداد نامحدود حسابهای مشتریان، نمایندگان، بانک ها، هزینه ها، درآمدها، صندوق، اسناد پرداختی و دریافتی و … قابل تعریف و نگهداری است. اطلاعات حسابها در چهارسطح و اطلاعات … ادامه یافت

نرم افزار پرسنلی، محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد

نگهداری اطلاعات : نگهداری اطلاعات کامل پرسنل از جمله اطلاعات فردی و شغلی با تعدادکدینگ مورد نظر کاربر همراه با ذخیره سوابق پرسنل از جمله پایه حقوق و مزایا ؛ مرخصی ؛وام ؛  سنوات ؛ پس انداز ؛ مساعده  و….      … ادامه یافت